събота, 5 септември 2015 г.

Адвокат пo административнo право – кога?

Понякога се случва да попаднем в проблемна ситуация, свързана с административни органи и документи, която да ни смути, затрудни и обърка. И когато не сме запознати със законовите положения в този смисъл и не сме наясно с правата си е много по-лесно да станем жертви на грешка или някакво незаконосъобразно действие от страна на административните власти, с които си имаме работа. Факт е, че не можем да бъдем експерти във всички области, затова при възникване на ситуация от такъв характер трябва да получим помощ от някой, който е компетентен на тази тема. Разбира се, най-надеждният начин да получим достоверна информация и полезно съдействие тук е да потърсим адвокат, който предлага услуги, свързани с административното право.

Адвокатът по административно право извършва всякакви консултации и услуги, касаещи този дял на правото. Една от основните му дейности е подготовка и осигуряване на регистрации, лицензи, разрешителни и други административни документи. Така че когато имаме нужда от съдействие за издаване на някакъв документ от институция хубаво е първо да проучим нещата с помощта на адвокат. Той ще ни запознае с темата в детайли и ще ни консултира съобразно със спецификата на нашия конкретен казус. След това ще предвижи документите до съответната институция и ще се погрижи нещата с издаването на документа да бъдат доведени до край.

След като сте получили някакъв вид административен акт, издаден от общинска или държавна администрация, смятате го за незаконосъобразен и изобщо не сте съгласни с него, няма нужда да се примирявате с положението, а можете да потърсите съдействие от адвокат за обжалване на акта. Тези документи могат да се обжалват по административен и съдебен ред по преценка на адвоката в зависимост от случая. Адвокатът ще ни предостави пълно съдействие от началото до края на процедурата по обжалване на административния акт, като положи всички усилия за постигане на позитивен резултат.

Адвокатът по административно право има правомощията да ни представлява и да защитава правата ни пред всички административни органи, било то държавни или общински. Ако сме станали жертва на някакво посегателство или нарушение на правата от административна институция или длъжностно лице, той ще ни осигури необходимата защита. При наказателни постановления, свързани с данъци, глоби и т.н., адвокатът е този, който може да ни съдейства при обжалването им, в случай че ги смятаме за неправомерни.
Друга услуга, за която можем да потърсим адвокат по административно право, е подготовката на документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Ако имате нужда от коректен адвокат в София потърсете Адвокат Росица Астакова или посетете нейният уеб сайт: https://astakova.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар