събота, 5 септември 2015 г.

Защо ви е нужен адвокат в случай на домашно насилие?

Домашното насилие е един много деликатен проблем, който обаче обхваща голям брой хора в световен мащаб. Това го прави особено важен въпрос, на който трябва да се обърне специално внимание. Множество хора днес страдат от домашно насилие под различни форми, но голяма част от тях дори не присъстват в статистиката, тъй като не споделят проблема си с никого. От страх, притеснение, срам или други съображения, те търпят създалата се ситуация, колкото и нетърпима да е тя, с надеждата, че скоро нещата ще се оправят. В повечето случаи обаче това не се случва, а напротив положението се влошава, така че решението на проблема не бива да се отлага, а да се вземат мерки възможно най-бързо. Адвокатът е единственият човек, който може да бъде полезен в такава ситуация, затова трябва да се обърнем към такъв навреме без колебания.

Ако се намираме в такава ситуация вкъщи, не бива да чакаме и минута повече, а трябва да прибегнем към услугите на адвокат, който работи в сферата на казуси с домашно насилие. Когато виждаме, че нещата не вървят към подобрение, просто се налага да вземем всичко в ръцете си и да действаме, за да спасим себе си и евентуално децата си или други наши близки. Първото нещо, което адвокатът ще направи, е да ни изслуша и да прецени сериозността на положението. Полезно е да споделим с някого какво преживяваме от психологическа гледна точка, но не само. По този начин ще се разтоварим от част от бремето и ще знаем, че вече имаме съмишленик на своя страна, който е готов да помогне. За целта адвокатът трябва да е някой, на когото сме склонни да се доверим.

Следващото нещо, което адвокатът ще предприеме след като осмисли казуса ни, е да ни обясни ситуацията, в която се намираме от правна гледна точка, и да ни предложи възможни варианти за действие оттук нататък. В беседа с него ще се спрем на най-разумните и благоприятни за нас решения, изхождайки от правата, които имаме според закона. Ако се наложи да заведем съдебно дело, какъвто е най-често случаят, адвокатът ще бъде до нас през целия процес, като ни съдейства и насочва не само за документацията и правните положения, но също така и морално. Подкрепата на компетентно лице е изключително важна в подобна ситуация, в която се чувстваме уязвими и безсилни. Само с помощта на добър адвокат бихме могли да постигнем желания изход от проблема, така че не бива да отлагаме наемането на такъв.

Адвокат пo административнo право – кога?

Понякога се случва да попаднем в проблемна ситуация, свързана с административни органи и документи, която да ни смути, затрудни и обърка. И когато не сме запознати със законовите положения в този смисъл и не сме наясно с правата си е много по-лесно да станем жертви на грешка или някакво незаконосъобразно действие от страна на административните власти, с които си имаме работа. Факт е, че не можем да бъдем експерти във всички области, затова при възникване на ситуация от такъв характер трябва да получим помощ от някой, който е компетентен на тази тема. Разбира се, най-надеждният начин да получим достоверна информация и полезно съдействие тук е да потърсим адвокат, който предлага услуги, свързани с административното право.

Адвокатът по административно право извършва всякакви консултации и услуги, касаещи този дял на правото. Една от основните му дейности е подготовка и осигуряване на регистрации, лицензи, разрешителни и други административни документи. Така че когато имаме нужда от съдействие за издаване на някакъв документ от институция хубаво е първо да проучим нещата с помощта на адвокат. Той ще ни запознае с темата в детайли и ще ни консултира съобразно със спецификата на нашия конкретен казус. След това ще предвижи документите до съответната институция и ще се погрижи нещата с издаването на документа да бъдат доведени до край.

След като сте получили някакъв вид административен акт, издаден от общинска или държавна администрация, смятате го за незаконосъобразен и изобщо не сте съгласни с него, няма нужда да се примирявате с положението, а можете да потърсите съдействие от адвокат за обжалване на акта. Тези документи могат да се обжалват по административен и съдебен ред по преценка на адвоката в зависимост от случая. Адвокатът ще ни предостави пълно съдействие от началото до края на процедурата по обжалване на административния акт, като положи всички усилия за постигане на позитивен резултат.

Адвокатът по административно право има правомощията да ни представлява и да защитава правата ни пред всички административни органи, било то държавни или общински. Ако сме станали жертва на някакво посегателство или нарушение на правата от административна институция или длъжностно лице, той ще ни осигури необходимата защита. При наказателни постановления, свързани с данъци, глоби и т.н., адвокатът е този, който може да ни съдейства при обжалването им, в случай че ги смятаме за неправомерни.
Друга услуга, за която можем да потърсим адвокат по административно право, е подготовката на документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Ако имате нужда от коректен адвокат в София потърсете Адвокат Росица Астакова или посетете нейният уеб сайт: https://astakova.com/